AS Oma Ehitaja restaureeritud Pagari 1 sai tunnustuse Tallinna Kultuuriväärtuste Ametilt

23. aprillil anti üle tänukirjad parimate 2013. aastal restaureeritud mälestiste ja miljööalade hoonete eest.

Kultuuriväärtuste amet avaldab igal aastal tunnustust eeskujulikult restaureeritud hoonete eest, mille tulemusel linnapildis hoitakse elus vanu ehitustraditsioone ja säilitatakse väärtuslikke ajaloolisi arhitektuuridetaile.

Hopneri maja suures saalis toimunud üritusel andsid preemiad ja tänukirjad üle Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Aini Härm ja muinsuskaitse ja miljööalade osakonna juhataja Boris Dubovik.

Tänavu antakse restaureerimispreemiaid juba kaheteistkümnendat korda. Muinsustundlikult korrastatud hoonete omanike kõrval soovitakse esile tõsta arhitekte, järelevalve teostajaid, ehitajaid, restauraatoreid ja arendajaid.

Paremini restaureeritud kultuurimälestisteks vanalinnas tunnistati AS Oma Ehitaja poolt restaureeritud Pagari 1.

Pagari 1 on baltisaksa kunstnik-arhitekt Hans Schmidti projekteeritud ja mullu 100-aastaseks saanud juugendi mõjudega uusklassitsistlik hoone. Algselt kõrgklassi esinduslikuks üürimajaks ehitatud, teenis vahepealsetel aastatel jõustruktuure ning tänaseks päevaks on talle tagasi antud keskmisest luksuslikemate korteritega elamu funktsioon.

Lisaks rikkaliku välisilme taastamisele restaureeriti hoonel algsed interjööridetailid, nagu aaderdusega trepikodade tiibuksed, liftid ja faasitud klaasidega vestibüülide uksed, kaunid juugendstiilis laerosetid ja trafarettmaalingute fragmendid. Süngemaid päevi jäeti meenutama piiluauguga välisuste metall-luugid, paar keldrikongi ning salakäik.