Juhtimissüsteem

Sertifikaadid

Juhtimissüsteemi käsitlusala hõlmab ehitusalase projekteerimise juhtimist, peatööettevõttu ja projektide juhtimist ning kinnisvara arendamist. AS Oma Ehitaja juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification poolt vastavaks järgmiste standardite nõuetele:

Kvaliteedistandard ISO 9001

 

Sertifikaat kehtib alates 13.06.2007. ISO 9001 standardi põhimõtete rakendamine aitab tõsta Oma Ehitaja töö tulemuslikkust kliendikesksuse, protsessikeskse ja süsteemse juhtimise, inimeste kaasamise, süsteemi pideva parendamise ja faktidel põhineva otsustamisprotsessi läbi.

Keskkonnastandard ISO 14001

 

Sertifikaat kehtib alates 13.06.2007. ISO 14001 standard määratleb nõuded keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.

Töötervishoiu ja  tööohutuse standard ISO 45001

 

Sertifikaat kehtib alates 08.05.2019. ISO 45001 on rahvusvaheline standard, mis sisaldab töötervishoiu- ja tööohutusega seotud nõudeid ning võimaldab Oma Ehitajal vastavaid riske ohjata.