Kinnisvaraarendus

Oma Ehitaja osutab kinnisvaraarenduse teenust alates krundi soetamisest ja selle planeerimisest kuni eluasemete või äripindade müügini või rendini.

Elamuarendus

Projekteerime ja ehitame uusi kvaliteetseid ja energiasäästlikke korterelamuid. Arendusprotsessi käigus Oma Ehitaja:

 

Loe edasi

 • otsib ja soetab elukeskkonnaks sobiva krundi;
 • viib läbi krundi hoonestamise teostatavusuuringud;
 • vajadusel algatab detailplaneeringu ja juhib selle koostamist;
 • koostab elamu projekteerimise lähteülesande ja eskiisprojekti(d);
 • hindab erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid;
 • korraldab elamu projekteerimise ja ehitamise;
 • korraldab eluasemete müügi ja kliendile üleandmise;
 • korraldab esmased haldusküsimuste lahendamised;
 • annab eluaseme omanikule ehitustööde garantii otse ehitajalt.

Ärikinnisvara arendus

Aitame kliente nende äriplaanide realiseerimisel büroohoonete, kaubanduspindade, tootmis- ja laohoonete jne arendamisel. Arendusprotsessi käigus Oma Ehitaja:

Loe edasi

 • leiab sobivas asukohas kliendi äriplaanile vastava krundi;
 • viib läbi krundi hoonestamise teostatavusuuringud;
 • vajadusel korraldab maa omandamisega seotud toimingud;
 • vajadusel algatab detailplaneeringu ja juhib selle koostamist;
 • koostab koostöös kliendiga projekti lähteülesande ja eskiisprojekti(d);
 • hindab erinevate lahendusvariantide ehitusmaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid;
 • korraldab projekteerimise ja ehitamise;
 • vajadusel abistab klienti rentnike leidmisel;
 • annab kliendile ehitustööde garantii otse ehitajalt.