Ehitus

Oma Ehitaja osutab projekteerimis- ja ehitusteenuseid erinevate töövõtulepingute alusel võimalikult laias skaalas arvestades kliendi soove ja projekti iseärasusi.

Projekteerimis- ja ehitustöövõtt

Klient ja Oma Ehitaja sõlmivad kogusummalise maksumusega või sihthinnaga töövõtulepingu, mille alusel Oma Ehitaja teostab kogu projekti kliendi ideest kuni projekti lõpuni, sh:

Loe edasi

 • täpsustab kliendi lähteülesande, koostab vajadusel eskiisi;
 • tellib vajalikud uuringud ja mõõdistused;
 • hangib projekteerimis ja taristu liitumiseks vajalikud tingimused;
 • juhib projekteerimistöid (eel-, põhi– ja tööprojekt) ning ehitusloa taotlemise protsessi;
 • ehitab;
 • seirab ehituse kvaliteeti kogu ehitusprotsessi vältel;
 • korraldab vajalikud mõõdistus-, katsetus- ja seadistustööd ning ülevaatused;
 • viib läbi kasutusloa hankimiseks vajalikud toimingud ja taotleb kasutusloa (kokkuleppel kliendiga);
 • likvideerib garantiiajal ilmnenud puudused.

Ehituse peatöövõtt

Klient ja Oma Ehitaja sõlmivad kogusummalise maksumusega töövõtulepingu, mille kohaselt Oma Ehitaja teostab kliendi poolt koostatud projekti alusel vajalikud ehitustööd, sh:

Loe edasi

 • koostab ehitamiseks vajalikud täiendavad tööjoonised;
 • ehitab;
 • seirab ehituse kvaliteeti kogu ehitusprotsessi vältel;
 • korraldab vajalikud mõõdistus-, katsetus- ja seadistustööd;
 • viib läbi kasutusloa hankimiseks vajalikud toimingud ja taotleb kasutusloa (kokkuleppel kliendiga);
 • likvideerib garantiiajal ilmnenud puudused.

Täisvastutusega juhtimistöövõtt

Klient ja Oma Ehitaja sõlmivad kokkulepitud sihthinnaga projektijuhtimislepingu, mille kohaselt Oma Ehitaja teostab projekti realiseerimiseks vajalikud tööd:

Loe edasi

 • koostab kliendi äriplaanile vastava projekteerimise lähteülesande ja eskiisprojekti;
 • hangib projekteerimiseks ja taristu liitumiseks vajalikud tingimused;
 • tellib vajalikud uuringud ja mõõdistused;
 • juhib projekteerimistöid (eel-, põhi-, ja tööprojekt) ning ehitusloa taotlemise protsessi;
 • ehitab;
 • seirab ehituse kvaliteeti kogu ehitusprotsessi vältel;
 • korraldab vajalikud mõõdistus-, katsetus- ja seadistustööd ning ülevaatused;
 • viib läbi kasutusloa hankimiseks vajalikud toimingud ja taotleb kasutusloa (kokkuleppel kliendiga);
 • likvideerib garantiiajal ilmnenud puudused

Projektijuhtimise tasu lepitakse kliendi ja Oma Ehitaja vahel kokku protsendina sihthinnast või kogusummalise maksumusena tulenevalt projekteerimis- ja ehitusperioodi kestvusest. Kõikide projekteerimis- ja ehitustööde teostamine toimub kliendile avatud arvete alusel.