Viljandi Riigigümnaasium on valmis

Juulikuu alguses andis AS Oma Ehitaja Riigi Kinnisvara ASle tähtaegselt üle Viljandi Riigigümnaasiumi uue hoonetekompleksi. 2012 a suvel sõlmitud peatöövõtulepingu kohaselt rekonstrueeriti muinsuskaitsealune vana Valuoja koolimaja ning lisaks ehitatati koolile juurde uus õppehoone. Algkoolihoone restaureerimisel ja juurdeehituse kavandamisel lähtus arhitektuuribüroo SALTO kontseptuaalselt 1920. aastatel Wolffeldti ja Nürnbergi osaliselt realiseerunud, kuid pooleli jäänud koolihoone projektist. Vana hoone on säilitatud võimalikult algupäraselt ning omal ajal pooleli jäänud hoonetiib on kuvatud maapinnale väljakuna, vana ja uue hooneosa vahele, nii et see töötab ühtlasi ka peasissepääsuna koolikompleksi. Ligi 3300 ruutmeetri suuruse juurdeehituse arhitektuurne lahendus lähtub krundi eripärast, paiknedes madalal piki tiigi äärt, ühendades kahte krunti piiravat teed ja moodustades neutraalse fooni ajaloolisele koolihoonele. Ida-lääne suunalisus tagab koolile hea valgusskeemi. Hoone tänavapoolsed otsad on suletud, vaated on suunatud tiigile, teatrile ja ajaloolisele hoonele ning sissepääsuväljakule.

Esimene riigigümnaasium alustab õppetööd uuenenud kaasaegses õpikeskonnas 01. septembril.