Valmis Tallinna Tehnikaülikooli pereühiselamu

AS Oma Ehitaja andis Tallinna Tehnikaülikoolile üle liginullenergiahooneks rekonstrueeritud pereühiselamu. Ühiselamu teaduslik rekonstrueerimine oli ainulaadne nii Balti riikides kui ka Põhjamaades. Hoone kavandati TTÜ poolt prototüübiks samasuguste, kuni 50 aastat tagasi ehitatud Eesti kortermajade rekonstrueerimiseks. Projekti suurimaks väljakutseks oli pilootprojektina tehases toodetud puitkonstruktsioonis moodulpaneelide kasutamine nii hoone välisseinte kui ka katuse ehitamisel. Rekonstrueeritud ühiselamus on soojustagastusega ventilatsioon, päikesekollektorid sooja vee valmistamiseks, heitvee soojustagastus ning päikeseelektri süsteem, mis tagavad energiatõhususe liginulleenergia tasemel. Hoone rekonstrueerimisprojektis osalesid aktiivselt ka Tehnikaülikooli ehitusteadlased, kes viisid läbi teadusuuringuid hoone rekonstrueerimise ajal ja analüüsivad selle välispiirete ehitusfüüsikalist toimivust ning hoone sisekliimat ja energiatõhusust ka pärast hoone valmimist ekspluatatsioonis.
1986. aastal ehitatud Akadeemia tee 5A ühiselamu oli viimane TTÜ linnaku rekonstrueerimata üliõpilaskodu. Uues, energiasäästlikus kortermajas valmis 70 ühe- ja 10 kahetoalist korterit. Ühetoaliste korterite pind on keskmiselt 36,5 m², kahetoalistel korteritel 52,7 m².