Väike-Maarja veemajandusprojekti lepingud sõlmitud

05. Novembril allkirjastati Väike-Maarja Vallavalitsuses Väike-Maarja Veemajandusprojekti projekteerimis/ehitustöövõtu ning omaniku järelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamise lepingud. Tööde ja teenuste tellijaks on Väike-Maarja vallale kuuluv OÜ Pandivere Vesi. Projekteerimis-ehitustöid hakkab läbi viima konsortsium koosseisus AS Oma Ehitaja ja AS Viimsi Keevitus. Tööde mahus projekteeritakse ning ehitatakse-rekonstrueeritakse Väike-Maarja alevikus 7,8 km veetrasse ja 5,9 km kanalisatsioonitrasse ja rajatakse kaks reovee ülepumplat. Omanikujärelevalvet ja FIDIC Inseneri teenust hakkab osutama konsortsium koosseisus AS Taalri Varahaldus ja SIA Firma L4. Geodeetilised uuringud ja projekteerimine käivituvad lähimal ajal, ehitustööde algus on planeeritud järgmise aasta algusesse. Lepingu kohaselt peab kogu projekt olema lõpetatud 2011.a. kevadel.