Tartu Ülikool avas Philosophicumi

Reedel 23. septembril avati Tartu Ülikooli rektor Alar Karise eestvedamisel ülikooli filosoofiateaduskonna vastrenoveeritud õppehoone. Jakobi tn. 2 õppehoone valmimisega jõudis lõpule teaduskonna linnaku väljaehitamine, mida on oodatud juba aastaid. TÜ filosoofiateaduskonna dekaan prof Valter Langi sõnul pole nii häid töötingimusi kui nüüd,  filoloogidel, filosoofidel, semiootikutel ja arheoloogidel kunagi varem olnud ning kõigiti rahul peaksid olema ka üliõpilased. Kesklinnas paiknev filosoofiateaduskonna linnak hakkab kandma nime Philosophicum.

Hoone renoveerimistööd kestsid peaaegu aasta. Vaatamata tavapärastele vana hoone renoveerimisega kaasnevatele üllatustele ning Eesti ehitusturu viimase aasta suurtele muutustele lahendati üleskerkinud küsimused tellijaga konstruktiivselt ning Oma Ehitaja täitis oma lepingulised  kohustused korrektselt. Ülikooli uus õppehoone anti teadurite ja üliõpilaste kasutusse kokkulepitud ajal. Jakobi 2 hoone rekonstrueerimisprojekti puhul on tegemist ühega vähestest Tartu Ülikooli poolt 2010 a käivitatud ehitusprojektidest, mille alustas ja lõpetas sama ehitaja.