Tapa kaitseväelinnakusse ehitatakse uus kasarmu

AS Oma Ehitaja ja Kaitseministeerium allkirjastasid 31. jaanuaril projekteerimis-ja ehitustöödelepingu Kirde Kaitseringkonna Tapa linnakusse uue, neljanda, kasarmu ehitamiseks ja linnaku söökla laiendamiseks. 

Kirde Kaitseringkonna Tapa linnakus paiknevad kaitseväe Pioneeripataljon, Suurtükiväepataljon ja Õhutõrjepataljon.

Kuna viimastel aastatel on väljaõpetatavate ajateenijate arv mõnevõrra suurenenud ja seeläbi tekkinud vajadus täiendavate kasarmukohtade järele, ehitatakse Tapa linnakusse lisaks kolmele olemasolevale kasarmule veel uus, 240-kohaline kasarmu. Rajatav kasarmu on oma põhiplaanilt sarnane Tapale eelmisel aastakümnel ehitatud kolme kasarmuga.

 Kahekorruselisse kasarmusse ehitatakse ajateenijate eluruumid ja kabinetid kaadrikaitseväelastele, õppeklassid, relvaruumid, riiete ja varustuse kuivatusruumid ning pesuruumid ja saunad. Samuti laiendatakse linnaku sööklat ning uuendatakse söökla köögitehnikat.

Uus kasarmu peab valmima käesoleva aasta sügisel.