Rakvere politsei- ja päästeameti ühishoone pidulikult avatud

Reedel, 4. veebruaril avatati pidulikult Rakvere uus politsei ja pääste ühishoone. Rakveres Kreutzwaldi 5a kinnistule rajatud hoones on politsei- ja päästeametnikele vajalikud tööruumid, ajutise kinnipidamise ruumid, kainestusruumid ja päästeautode garaaþ. 

Riigi Kinnisvara AS otsis ühishoone rajamiseks esmakordselt üüri vähempakkumise korras investorit erasektorist, kes hoone oma kulude ja kirjadega valmis ehitaks ning edasi üürile annaks. Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul on valminud hoone heaks näiteks, et tavapärasest raamist välja mõtlemine tasus end ära. “Koostöö oli Oma Ehitajaga konstruktiivne ning tulemusega oleme rahul. Positiivne kogemus julgustas meid ette võtma teisigi analoogseid projekte, mis praegusi riigi investeerimisvõimeid arvestades jääksid muidu pikaks ajaks oma järge ootama,” sõnas ta. “Sellise koostöömudeli õnnestumiseks peab lisaks headele partneritele ka olukord olema ehitusturul sobiv,” lisas Saarniit.

Rakvere politseimaja valmimist on pikalt oodatud ning Ida Prefektuuri prefekt Aldis Alus tõdeb nüüd, et tegemist on Eesti kõige parema ja kõige kaasaegsema politseihoonega. „Maja projekteerimisel võeti arvesse politseitöö eripära ning töötajatele loodi head olmetingimused ja kõik võimalused põhiülesannete täitmiseks,“ kinnitas prefekt.

Riigi Kinnisvara ja AS Oma Ehitaja tütarfirma OÜ Superficarius allkirjastasid eelmisel aastal 24. juulil kokkulepped, mille alusel Rakvere politsei ja pääste ühishoonet ehitama hakati. AS Oma Ehitaja rajatud Rakvere politsei ja pääste ühishoonele asetati nurgakivi möödunud aastal 6. novembril ning hoone anti Riigi Kinnisvarale üle 22. oktoobril 2010.a. Riigi Kinnisvara rendib hoonet 15 aastaks sõlmitud üürilepingu alusel EfTEN Kinnisvarafondi käest, kes omandas OÜ Superficarius osa ASilt Oma Ehitaja käesoleva aasta novembris.