Pärnu Kutsehariduskeskuse uus auto- ja metalli erialade õppebaas avatud

 

10. novembril avati pidulikult Pärnumaa Kutsehariduskeskuse uus õppekorpus.  Niidupargi õppekompleksis asuva auto- ja metallitöö erialade õppe- ning praktikabaasi projekteeris OÜ EMP A&amp***I ja ehitas AS Oma Ehitaja. Nimetatud õppekompleks anti ehitajalt tellijale üle juba käesoleva aasta septembrikuus, pidulik avamine ootas ka 100% sisustuse paigaldamist.

PKHK uue kolmekorruselise 2937,8 m² praktikabaasi esimesel korrusel asub  auto- ja metallitöö erialadele õppetöökoda-autolabor ja metalltöökoda, teisele ja kolmandale korrusele jäävad õppelaborid koos pesemis- ja riietusruumidega ning ruumid kutseõpetajatele. Lisaks õppekompleksile rajati sama projekti raames kutsehariduskeskusele autode õppesõidu harjutusväljak.