Otepää jõudis esimesena Eestis veemajanduse europrojektiga finiðisse

30. novembril lõpetati pidulikult ilutulestiku saatel Otepää veemajanduse europrojekt. Tegemist on esimese uue rahastusperioodi (2007-2013)lõpule jõudnud veemajanduse infrastruktuuri projektiga, mis paneb punkti Otepää pikaajalisele tööle linna veevärgi ja kanalisatsiooni arendamisel. 

Ühtekuuluvusfondi toetuse najal viidi lõpule kogu Otepää linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veetöötlusjaamade rekonstrueerimine, samuti ehitati juurde üks reoveepuhasti ning täiendati juba olemasolevat puhastit. Nii on kogu Otepää linna reoveekogumisala täies ulatuses kaetud uute torustikega ning kõigile soovijatele on sellega loodud võimalus liituda Otepää veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Oma Ehitaja koostöös Viimsi Keevitusega teostas eelpoolmainitud projekti raames reoveepuhastite ehitus- ja rekonstrueerimistööd.