Oma Ehitaja ehitab Ajaloomuuseumile Maarjamäe kompleksi Filmimuuseumi hoidlahoone.

25. jaanuaril 2017 allkirjastati Eesti Ajaloomuuseumi ja AS Oma Ehitaja poolt ehitusleping Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksis filmimuuseumi hoidlahoone ehitamiseks.

Kõnealuse lepingu täitmise järgselt realiseerub Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi lõplik ja terviklik arendusplaan. Eelmisel aastal sõlmitud lepingu kohaselt renoveerib Oma Ehitaja käesoleva aasta suveks ajaloolise Orlovi lossi, uusehitisena valmib Eesti Filmimuuseum ning mõnusad puhkealad ja põnevad välinäitused.

Hoidlahoone ehitustöödega alustatakse koheselt ja lepingu kohaselt peab valminud hoone tellijale üle andma aasta pärast.