Oma Ehitaja asub realiseerima Tallinna Ülikooli suurprojekti

10. septembril allkirjastasid Tallinna Ülikool ja AS Oma Ehitaja lepingu Tallinna Ülikooli uue teadusmaja ASTRA projekteerimiseks ning ehitamiseks. Projekti raames kaasajastatakse Narva mnt. 25/27/29 hoonestu, mille käigus lisandub Tallinna Ülikoolile uut pinda teadus- ja arendustegevuseks kokku ligi 10 000 m2 ulatuses. Arhitekt I. Fjuki poolt koostatud eskiisprojekt näeb ette Narva mnt 27 täieliku ümberehitamise ning Narva mnt 29 laiendamise – nähakse ette lisakorruse ehitamine tänavapoolsele küljele ja ühiskasutamiseks mõeldud ruumide väljaehitamine praeguse sammastiku ja fuajee asemele. Lisaks ehitatakse Narva mnt 29 siseõuele uus 6-korruseline hooneosa, mis ühendab kompleksi tervikuks. Teadusmajja koonduvad Tallinna Ülikoolis riiklikult eelisarendatavate valdkondadega (bio- ja materjalitehnoloogiate, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, infoühiskonna, keskkonnateadustega) tegelevad instituudid, samuti ehitatakse majja uued laborid, raamatukogu ning konverentsiruumid.

Hoonestu projekteerimistegevusega alustatakse koheselt, ehitustegevusega ehitusobjektil kavatsetakse alustada käesoleva aasta lõpul. Uus teadusmaja peaks üliõpilastele ja õppejõududele avatama 2012 a jaanuaris.