AS Oma Ehitaja rekonstrueerib Otepää reoveepuhasti

05. aprillil allkirjastasid AS Oma Ehitaja ja AS Otepää Veevärk Otepää reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööde teostamise lepingu.

Lepingu kohaselt rekonstrueeritakse olemasolev Otepää linna reoveepuhasti ja rajatakse uus nn. Alajaama reoveepuhasti reostuskoormusega 500ie. Oma Ehitaja teostab kõik projekti realiseerimiseks vajalikud projekteerimis- ning ehitustööd. Ettevalmistus- ja projekteerimistöödega alustatakse koheselt, ehitustegevuse algus Otepääl on planeeritud suvekuudesse. Rekonstrueeritud reoveepuhastid tuleb lepingu kohaselt tellijale üle anda 6 kuu pärast peale lepingu allkirjastamist.

Projekti finantseeritakse EU Ühtekuuluvusfondi “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” vahenditest.