AS Oma Ehitaja juhtimissüsteem on sertifitseeritud

AS Oma Ehitaja juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification poolt 15.06.2007 vastavaks kvaliteedi, keskkonna ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi standardite ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:1999 nõuetele.

Sertifitseeritud tegevusalad: Ehitusalane projekteerimise juhtimine, peatööettevõtt ja projektide juhtimine, kinnisvara arendamine.

ISO 9001:2000 standardi põhimõtete rakendamine aitab tõsta Oma Ehitaja töö tulemuslikkust kliendikesksuse, protsessikeskse ja süsteemse juhtimise, inimeste kaasamise, süsteemi pideva parendamise ja faktidel põhineva otsustamisprotsessi läbi.

ISO 14001:2004 standard määratleb nõuded keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.

OHSAS 18001:1999 on rahvusvaheline standard, mis sisaldab töötervishoiu ja -ohutusega seotud nõudeid ning võimaldab Oma Ehitajal vastavaid riske ohjata.