AS Oma Ehitaja aktsiakapitali suurendamine

12. juuli 2006 ainuaktsionäri otsusega suurendati AS Oma Ehitaja aktsiakapitali. Aktsiakapitali suurendamise näol on tegemist ettevõtte asutamisel sõlmitud kokkulepete esimese osa realiseerimisega. Ettevõtte aktsiakapitali suurendati nominaalväärtuses 600 000 krooni võrra, kogu investeering koos ülekursiga moodustab 9 100 000 krooni. Pärast aktsiakapitali suurendamist moodustab AS Oma Ehitaja aktsiakapital koos ülekursiga 9 500 000 krooni. Ettevõtte aktsionäride ringi kaasati lisaks põhiaktsionärile OÜ Oma Grupp ka tänane ettevõtte juhatus.